Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Upozornenie

Vážení spoluobčania,
       keďže v tomto období dochádza k vypaľovaniu tráv a iného biologicky rozložiteľného odpadu ako je seno, slama, konáre a iné za záhradami rodinných domov a na poliach chceme Vás upozorniť, že takéto spaľovanie je nelegálne a je porušením zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.

      V prípade jeho porušenia sa občan dopúšťa priestupku a môže mu byť uložená pokuta do výšky 165,96 €.

       Aj keď kontrolovaným spaľovaním odpadov pri dodržaní všetkých zásad bezpečnosti nevzniká priama škoda alebo nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a životov, je celá obec a okolie obťažované splodinami horenia. Z uvedeného dôvodu je zakázané spaľovanie akýchkoľvek odpadov na území obce.

       Riešením ukladania biologicky rozložiteľného odpadu sú kompostovacie zariadenia, ktoré tieto biologicky rozložiteľné odpady spracúvajú na cenné organické hnojivo – kompost.

       Veríme, že pochopíte potrebu dodržiavania uvedených zákazov, čím sa vyhneme riešeniu priestupkov a prípadným sankciám a takto prispejeme k zlepšeniu životného prostredia a medziľudských vzťahov.

                                                                                                              Jozef Javorský
                                                                                                               starosta obce

Zoznam aktualít

Výkup papiera - 18.05.2019, 15 ...
Výkup papiera - 18.05.2019, 15:00
Úroveň vytriedenia KO 2018
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018
Informácia
Informácia k registrácii chovu s jednou ošípanou n ...
Vybudovanie kamerového systému ...
Vybudovanie kamerového systému v obci Malý Slivník
Verejná vyhláška
Materská škola v obci
Vitajte na oficiálnych interne ...
Vitajte na oficiálnych internetových stránkach obc ...
Upozornenie
Obec Malý Slivník, Obecný úrad Malý Slivník 48, 08 ...